Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình vẽ 3D 1m6

12,600,000 

Còn hàng