Kỷ ngai Sen đắp nổi men rạn Bát Tràng 5 ly

560,000 

Còn hàng