Kỷ ngai Sen đắp nổi men rạn Bát Tràng 3 ly

400,000 

Còn hàng