Kỷ ngai men rạn 5 chén Bát Tràng

450,000 

Còn hàng