Kỷ ngai men rạn 3 chén đắp nổi

400,000 

Còn hàng