Kỷ cong Rồng đắp nổi men rạn 5 ly

400,000 

Còn hàng