Cốc phật thủ đắp nổi men rạn dát vàng Tây cao cấp Bát Tràng H15

1,190,000 

Còn hàng