Cốc phật thủ đắp nổi men rạn dát vàng Tây cao cấp Bát Tràng H13.5

1,020,000 

Còn hàng