Chóe men rạn đắp nổi Sen bọc đồng thếp vàng cao cấp Bát Tràng (Đôi)

2,550,000 

Còn hàng