Bộ đồ thờ đắp nổi men rạn cao cấp Bát Tràng số 12

Giá liên hệ