Bộ đài thờ đắp nổi men rạn Sen Bát Tràng S2

2,700,000 

Còn hàng