Bát hương men rạn đắp nổi Rồng Chầu Nguyệt dát vàng cao cấp Bát Tràng

2,380,000 

Còn hàng